Středa, 29 března, 2023
DomůZdravíPříznak deprese, který zbavuje pocitu radosti

Příznak deprese, který zbavuje pocitu radosti

Kdyby měla mít deprese barvu, většina lidí by jí pravděpodobně přiřadila šedou. Lidé, kteří trpí depresí, svůj život s tímto onemocněním popisují jako takový, který ztratil barvy. Vytrácí se z něj nadšení, požitek a příjemné pocity.

Depresivní porucha je vůbec nejčastější příčinou sebevražd ze všech psychických onemocnění. Nediagnostikovaná a neléčená deprese se může vážně zhoršovat. Může způsobovat člověku dlouholeté utrpení nebo vést až k tragickému konci.

Deprese je přitom psychická porucha, která je dobře léčitelná, přestože se může opakovat. Mnoho pacientů se však bohužel neléčí či nevyhledá lékaře včas.

Na začátku je ztráta radosti
Anhedonie je neschopnost prožívat radost a považuje se za hlavní a jeden z prvních příznaků onemocnění. Může přetrvávat, i když jiné symptomy deprese zmizí. Je to neschopnost těšit se z duševních i fyzických požitků, neschopnost prožívat pozitivní, ale i negativní emoce a cítit zadostiučinění z příjemných událostí.

Lidé trpící tímto depresivním příznakem sami sebe popisují jako citově plochých, prázdných, neschopných radosti a pozitivních emocí. Zdá se jim, že nedokážou správně reagovat na příjemné podněty či něco cítit.

Anhedonie se nejčastěji charakterizuje jako „ztráta schopnosti těšit se“. Vyúsťuje do poklesu až ztráty motivace uskutečňovat všechny nebo téměř všechny aktivity, které obvykle vyvolají potěšení, což se projeví jako redukce zájmů, až úplný nezájem o cokoli v životě.

Při anhedonii chybí emoční reaktivita i na podněty, které obvykle vyvolávají radost. V minulosti se pozornost anhedonie věnovala jen okrajově, v popředí byly jiné, snadno identifikovatelné příznaky deprese jako špatná nálada, nesoustředěnost, únava, poruchy příjmu potravy a spánku či sebevražedné myšlenky.

Dnes je však anhedonie vnímána jako závažná součást deprese.

Na koho se obrátit:
Pokud pociťujete dlouhodobě některé z příznaků deprese, vyhledejte pomoc a poradenství odborného lékaře – psychiatra.
Informace naleznete také na stránkách České psychiatrické společnosti SLS.
S léčbou i identifikací duševního onemocnění pomáhá Liga za duševní zdraví.
​ Deprese si nevybírá
Toto onemocnění může postihnout každého v každém věku a životním období. Často vypukne bez zjevné, náhlé příčiny a její původ se mnohdy nedá zjistit.

„Citová tajemství jsou pro Slováky tabu. Duševní poruchy byly po desetiletí tabuizovány. Slováci si neradi povídají o svých duševních a citových trápeních. Skrývají se dokonce až tak, že svého blízkého nechají samého trpět a nevyhledají odbornou pomoc,“ říká Olga Valentová z Ligy za duševní zdraví.

Výzkumy ukazují, že mozek lidí s depresí funguje odlišně. Podle jejich výsledků dochází v mozku k nerovnováze důležitých chemických látek – tzn. neurotransmiterů. Jedná se tedy o seriózní medicínský problém. Deprese je časté a závažné onemocnění, které naruší každodenní fungování člověka.

Předpokládá se, že do roku 2020 bude depresi patřit druhá příčka v žebříčku nejčastějších příčin pracovní neschopnosti ve světě, a to hned po ischemické chorobě srdeční. I to jsou důvody, pro které by člověk pociťující duševní problémy, únavu či nechuť do života měl vyhledat odbornou lékařskou pomoc a příznaky neignorovat.

„Deprese často doprovází tělesná onemocnění, což komplikuje nejen její diagnostiku a léčbu, ale zhoršuje i léčbu a průběh tělesných onemocnění. Tělesná onemocnění nechrání před vznikem duševní poruchy, naopak představují rizikový faktor. Navíc se často příznaky tělesných a psychických onemocnění vzájemně překrývají,“ vysvětluje psychiatrička Ľubomíra Izáková.

Roli při pomoci s duševním onemocněním hrají blízcí přátelé a příbuzní. „Při depresi se neočekává, že člověk si sám uvědomí, že je nemocný a vyhledá odbornou pomoc. Protože jde o nemoc vůle. Příbuzní často bagatelizují samotné onemocnění. Chybí podpora a pochopení v rodině, což může negativně ovlivnit léčbu,“ říká psychiatrička Lívia Vavrušová.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články